Chạy grab cuốc này mà thấy nguy hiểm quá nên chụp lại để nhờ mình gửi phòng khi có biến thì báo Công an

Ngành Grab car cũng bạc bẽo lắm anh em ạ