Chỉ là đi hát karaoke thôi mà

Mùa hè nóng này karaoke làm ji để ẻm nó phải lột trần đồ mất thêm phí thế kia