Chịch nhau trên núi lấy đâu ra chè ^^ Cười vỡ hết cả mồm

Áo em nó xé làm 3, dzú em nó bóp như còi hon đa =)) Em quỳ em xin em tưởng nó tha, ai ngờ nó đút mả cha nó vào =))