Chở con nhỏ ngồi ghế sau, Nữ tài xế bất cẩn khiến con mở bung cửa sau mà không biết.