Chú ruột vác dao vào nhà chém đứt lìa hai tay cháu trai

Khoảng 8h30 BV Đa Khoa Sơn Động tiếp nhận bệnh nhân là bé trai quê Giáo Liêm Sơn Động Bắc Giang. Cháu bé đang nằm ở nhà xem điện thoại bị chú ruột vào nhà ch.é.m một nhát vào mặt, 2 nhát vào tay trái cụt luôn bàn tay trái đến khớp cổ tay và gãy khuỷu tay trái, 2 nhát vào tay phải bàn tay phải gần rụng và ch.é.m gãy lìa trên khuỷu tay phải. Nguyên nhân ban đầu được cho là ông chú ruột uống rượu, nên thần kinh không bình thường đã xảy ra sự việc đau lòng trên.