Chủ tiệm vàng đang mải xem trận U22 Việt Nam Indonesia thì tiền vệ cánh ngoài sân đột phá tung búa đập tủ kính lấy vàng !