Chưa rõ nguyên nhân xe buýt 08 bị 1 nhóm thanh niên cầm mã tấu chặt c.hém nát một bên xe

Lúc trưa11h20 ngay Gigamall Phạm Văn Đồng, Thủ Đức.