Clip: Mẹ đánh con hộc cả máu mồm vì ăn trộm vặt... Quá dã man cho 1 người mẹ!!!!

Mới 5 tuổi đầu !!!! Khổ quá con ơi !!!! Dạy thì cũng dạy vừa thôi chứ đánh con thế này thì quá đáng quá :(