Có ai đi xe như tôi ko

Gặp tôi là sang ngồi bên cạnh rồi các ông ạ :v