Có người dùng bom xăng ném vào trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, cháy một phòng hồ sơ

"Họ dùng bom xăng ném vào phòng làm việc, cháy một phòng hồ sơ của một Sở tại UBND tỉnh", một lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho hay.

Đang tải dữ liệu...