Con nhà ai thì chuẩn bị quan tài sẵn! Phát này về đồn thì sống cũng thành tật thôi, dám chửi đit mẹ nó à

Khánh Vân Yên Khánh.... thanh niên ngáo đá chặn đầu taxi bắt quay đầu lại và phang, quả này về đồn thì bị vỗ ko trượt phát nàoo