CSGT thì làm sao nào? Dắt bộ tập thể thì làm gì nhau?

Tao trong nam mới ra, nhìn cảnh này tao cứ ngỡ là ở Hà Nội có trào lưu thể dục thể thao chứ.