C*t ra đến đít nhưng nhất quyết vẫn dùng 1 tay để giữ e khỏi ngã

Giáo dục con cái ở nhật nó thế đấy. Đa số trẻ nhỏ người nhật rất lễ phép. Chứ đâu như.....