Cụ di chuyển quãng đường như thế cũng là kỳ tích rồi