Cứ Như Đường Nhà Nó... Và cứ Nghĩ Cưỡi Lên Con Xe Máy Mỗi Nhà Nó Có... Trẻ Trâu Có Khác

Phượt! - Chửi cho bao lần rồi vẫn không khôn , nhiều người xem video bảo húc chết mọe chúng nó đi nhưng các ông ạ, không thể vì cái ngu của một số đứa mà mình tự đưa mình vào vòng lao lý được.

Đang tải dữ liệu...