Cuộc sống mà... Đàn ông và đàn bà ngoại tình rất đáng suy ngẫm

Theo quan điểm của các bạn thì ntn???

Đàn ông ngoại tình vì tình dục.

Đàn bà ngoại tình vì tình cảm.

Nhưng

Đàn ông 10 thằng ngoại tình, 9 thằng không bỏ vợ.

Đàn bà 10 cô ngoại tình thì cả 10 cô đòi bỏ chồng.

Bởi đàn bà ngoại tình rồi mới nhận ra ngoài kia có nhiều thằng tốt hơn chồng của mình. Còn đàn ông không bỏ vợ vì bên ngoài chả có con nào tốt với mình bằng vợ mình..