Đã là AE thì sẽ mãi như vậy Phê quên hết đường về!!!