Đám cưới mà thiếu những giọng ca cây nhà lá vườn thì thật là kém vui