Đàn ông mà động tay động chân như này chỉ có vứt, đéo nói nhiều

Ủa con người hay con gì??

Đang tải dữ liệu...