Đàn ông sinh ra đã khổ, lấy nhầm vợ kiểu này còn khổ hơn.

Con trai nhớ nhé...chọn vợ mà lấy.