Đang buồn đời lại đớp phải miếng gân bò, nhai trẹo hàm nhìn các đối thủ đua nhau gắp sốt hết cả ruột