Đẳng cấp của lười cmnr

Đi học về thấy ông mãnh ngồi bú Fanta như bú rượu cần :))