Danh bạ của 1 chị làng nghề

Anh em nào có tên trong danh sách nhận hàng và 1 số coi lại bản thân :))