Đánh chất ghê. Trai gái gì vô oánh tất

Tối ngày 26/11 , xuất hiện 2 nhóm thanh niên ẩu đả tại quận Tân Phú , không biết nguyên nhân gì nhưng lao vào đánh nhau tùm lum , nam nữ gì cũng chơi nhau hết .