Dạo này bắt căng thật, ae ra đg nhớ nuốt từ ở nhà nhé

nuốt vào mồm mà thoát đc à Mai thuý