Đây là video cô giáo quỳ xuống xin lỗi chồng mong chồng bỏ qua và cũng là phần nào thú nhận lỗi lầm của mình .

Đang tải dữ liệu...