Đêm qua, Ăn trộm đục mái tôn đục phải đường điện chết queo

Thanh niên này được phát hiện vào ban sáng, nghe phong phanh ở quận Gò Vấp.