Đi gom đồ từ thiện và cái kết nản lòng @@

Chuyện là đứa em tao. Nó dạy mầm non trên bản nghèo vùng cao, rét mướt mưa gió nên nó mới mạn phép xin quần áo cũ của TRẺ CON về. Giặt giũ và chia cho các bé thiếu thốn.

Nhưng than ôi. Nhận lại toàn silip rách và cóc xê cũ.  Xem nó post ảnh mà thấy buồn rười rượi!

Trẻ em vùng cao thiếu thốn đủ đường. Nếu giúp thì hãy giúp bằng cái tâm chứ đừng đem cho 1 đống rác như thế này! Xin phép up ảnh không che để thấy hết mức độ vô tâm của một số người đi cho đồ nhé!