Đinh tặc tấn công rải đinh ngay vào bánh xe đang chạy quá manh động và nguy hiểm

Sao ko tông chết cụ nó đi nhỉ @@ Rải công khai 2 cháu ăn cứt rồi @@

Đang tải dữ liệu...