Đó là lần cuối cùng tôi chụp bức ảnh con chó này ..