Đoạn kết lời cầu cứu của Shipper bị ép phải trả 135k cho khách dù khách đã nhận hàng.

Sự việc xảy ra tại xã Tân Thành, Tân Châu, Tây Ninh.

Anh shipper giao hàng đến cho khách. Trước khi giao hàng shipper có giải thích là hàng không đồng kiểm tức là không được xem hàng trước khi thanh toán.

Tiền hàng bao gồm tiền COD 100k cùng 35k ship, sau khi thanh toán và bóc hàng, khách phát hiện không nhận đúng số lượng hàng đặt từ người bán nên đã kéo người thân đến ép shipper trả lại 135k ( Các bạn cũng biết nếu trả lại thì Shipper sẽ phải đền số tiền này do khách đã ký nhận hàng ).

Đang tải dữ liệu...