Đoàn "phượt" mang biển số 19 - Phú Thọ lạng lạch, đá chống tẹt lửa trên đường để cho mọi người biết mà tránh xa..!!

Đang tải dữ liệu...