Đợi em chút thôi, mai em thi rồi...

Cưới luôn đê thì hợp lí =)))

Vì gia đình nghèo em phải buôn phấn bán hương để có tiền ăn học. Em nói mai là thi cuối kì, xin mình cho em tranh thủ ôn bài xong rồi hãy ''bắt đầu''. 

Vốn là một người trọng những ai ham học, mình cảm thấy ấm lòng vì sẽ giúp cho em đến gần hơn với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, rồi đây tương lai của em sẽ sáng sủa hơn. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Đừng bao giờ xem thường ai khác vì sau cuộc sống của họ là cả một câu chuyện buồn ...