Đôi nam nữ tự tử vì gia đình ngăn cấm không cho lấy nhau tại Bắc Giang

sướng mỗi ông sách lách cô gái :( Cái tay hư :((

Người ở Bắc Quang ( xin phép k nói tên với địa chỉ )

Lên Hà giang và thuê nhà nghỉ

Rùi 3h Triều nay đã uống phasitoc ( thuốc trừ sâu )

Nv nhà nghỉ phát hiện và đưa ra ngoài

Lúc sang đường có bác

Chấm người ở đấy thấy sùi bọt mép mùi thuốc trừ sâu đã móc lưỡi móc họng

Đôi bạn trẻ đã được cứu