Đôi tình nhân chịch nhau mà quên đóng rèm và cửa sổ khiến mọi người được no mắt

Anh em rút kinh nghiệm kiểm tra kỹ rèm riếc trước khi lâm trận :v