Đôi tình nhân rủ nhau lên sân thượng hóng gió tranh thủ làm nháy

úi dồi , mấy ông vào đây mà xem , bọn giời ơi đất hỡi làm gì này , đi làm văn phòng mà cũng tranh thủ lên sân thượng làm nháy chứ không tối lại mất tiền nhà nghỉ :) thời đại này cứ sân thượng mà hóng gió thì tuyệt vờ lìn , hòa mình cùng thiên nhiê