Động tác cực kỳ chuyên nghiệp và dứt khoát khiến nạn nhân chỉ biết ú ớ