Đu văng bất ngờ gãy đôi giữa trời và rơi xuống đất, gần 30 người thương vong Chắc từ giờ chả dám chơi