Đứa nào trên 20 mà vẫn đang ế ko?

Đm coi lại 22 tuổi còn ế =))))))))))))))