Đừng bao giờ lồi lõm với chị em phụ nữ nhé ae

Đọc tham khảo đi rồi từ từ rút kinh nghiệm cho bản thân :)))