Đừng bất ngờ khi một ngày nào đó anh Grab đẹp trai lại không đưa bạn tới điểm đã chọn mà phi thẳng vào đồn