Đúng là phép vua còn thua lệ làng...

Chuyện là 2 anh cstt này đuổi bắt vi phạm giao thông vào hẳn trong xí nghiệp. Lúc ra thì bị bác bảo vệ đòi vé. Không có vé thì khỏi cho xe ra...