E lắp máy gặp cảnh này nên làm gì

2 chơi 1 ko chột cũng què.Tốt nhất...vứt mà về thôi :v