E nhìn là biết 2 người tập gì rồi.Chống đẩy phải hơm