Em ăn cơm chưa Câu trả lời hay nhứt năm

Vl bọn con gái khó hiểu vl. Hỏi 1 câu thôi mà làm căng quá