Facebook của tôi mỗi ngày...

Tuy chẳng có cơ sở gì để chứng minh nhưng tôi đoán rằng: độ to của vếu sẽ tỷ lệ thuận với doanh thu bán hàng của các chị.