Gắt quá đấy, gắt vừa thôi ko đến lúc xin ko ai tha cho đâu