Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh

ĐỒNG NAI..1 cô gái mượn tiền để lo đám cưới. Sau 1 thời gian cô bị nhóm thanh niên đòi n.ợ tới xử vì chưa trả. Lời qua tiếng lại, 2 bên xô x.át, cô gái bị đ.ánh hội đồng vì chưa trả nợ.