Giới trẻ giờ manh động quá Tuổi này chưa chắc lông mọc đủ nữa...

Trong khi 1 cơ số thanh niên 9x đời đầu vẫn chưa có người yêu :))