Hà Giang Người nông dân khóc cạn nước mắt

rồi lại mưa axit làm cam rụng hết. Hình ảnh lái xe đi chèn qua hàng triệu quả cam thối rụng